CGP Group er et investeringsselskap med fokus på innovative løsninger som utfordrer etablerte markeder

Utfordre, konsolidere, foredle og kapitalisere

CGP Group har gjennom 6 år jobbet utrettelig og målrettet for å bygge en stor og lønnsom brukermasse.
Vi har 6 års historikk som viser at vi får til det vi sier. Nå skal vi rigge oss for å hente ut store verdier.